Jornades de recerca en didàctica de la llengua: L’ús educatiu del vídeo en la formació dels futurs docents

Sorry, this entry is only available in Catalan.

Universitat de València
1 i 2 de juliol de 2020

Des de fa temps el vídeo està present a les aules però en els últims anys la seua utilització com a recurs educatiu ha augmentat significativament i considerem que s’hauria d’enfocar més cap a la producció que no al simple visionat o consum. A més, les circumstàncies derivades de la pandèmia que vivim han suposat un auge de l’ús de la vídeo en l’ensenyament.

En aquestes jornades abordarem diferents propostes didàctiques per treballar la llengua amb les TIC mitjançant projectes audiovisuals. La incorporació del vídeo en el treball acadèmic possibilita incidir en aspectes clau per contribuir a un aprenentatge significatiu, a més d’una alfabetització digital i un augment de les possibilitats de participació. Ara bé, la innovació i la millora de les pràctiques educatives mitjançant les tecnologies depén del bon ús en la seua aplicació didàctica. És per això que l’objectiu fonamental d’aquestes jornades és impulsar la innovació docent amb la incorporació de produccions audiovisuals per millorar l’aprenentatge lingüístic, per a la qual cosa hi participaran docents amb gran experiència en l’ús educatiu del vídeo.

Així mateix, ens interessa conèixer les investigacions existents sobre aquest tema per tal d’intentar esbrinar de quina manera el vídeo suposa desenvolupar la creativitat i potenciar el treball col·laboratiu, a més de facilitar l’accés als continguts de les diferents matèries, la interacció entre el professorat i els estudiants, i la possibilitat de compartir referents culturals audiovisuals amb un aprofitament didàctic, entre d’altres.

En aquest sentit, aquestes Jornades pretenen revisar quins són els avantatges de l’ús educatiu del vídeo i quins nous reptes planteja aquest recurs, per tal d’afrontar de manera més efectiva el procés d’ensenyament i aprenentatge de la llengua.

Es tracta d’unes Jornades obertes, tot i que estan especialment adreçades al professorat i estudiantat del Grau de Mestre/a en Educació Infantil i del Grau de Mestre/a en Educació Primària, així com del Màster Universitari en Professor/a d’Educació Secundària i del Màster Universitari en Investigació en Didàctiques Específiques de la Universitat de València.

El grup GIEL esperem que aquestes Jornades resulten del vostre interés.

La inscripció a les Jornades és gratuïta i s’ha de fer mitjançant aquest enllaç: http://scur.cat/596DZK