Dades de contacte

Lloc de treball: Universitat de València

Correu electrònic: Betlem.Soler@uv.es

Tesi doctoral: http://mobiroderic.uv.es/handle/10550/24573

Perfil d’Academia.edu:

Perfil de ResearchGate: