Dades de contacte

Lloc de treball: Universitat Politècnica de València

Correu electrònic: Beatriz-Martin-Marchante@uv.es

Tesi doctoral: https://oatd.org/oatd/record?record=handle%5C%3A10251%5C%2F59437

Perfil d’Academia.edu:

Perfil de ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Beatriz_Martin_Marchante/contributions