Dades de contacte

Lloc de treball: Universitat de València

Correu electrònic: Alicia.Marti@uv.es

Tesi doctoral: http://roderic.uv.es/handle/10550/49750

Perfil d’Academia.edu: https://uv.academia.edu/Al%C3%ADciaMart%C3%AD

Perfil de ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Alicia_Marti_Climent