Ja es pot accedir a l’enregistrament de la conferència de la Dra. Paula Carlino (CONICET – Universidad de Buenos Aires), “Lectura i escriptura amb finalitats epistèmiques”

S’acaba de publicar l’enregistrament de la conferència que la doctora Paula Carlino (CONICET-Universidad de Buenos Aires) va impartir a la Facultat de Magisteri (Universitat de València) per al Màster de Recerca en Didàctiques Específiques.

 

La conferència, organitzada pel grup GIEL, mostra en el títol l’essència del contingut: “Lectura i escriptura amb finalitats epistèmiques en les diverses assignatures: qüestionant-ne la transparència per a enfocar-les com a eines d’aprenentatge, objectes d’ensenyament i problemes de recerca”.

Enllaç a l’enregistrament: http://mmedia.uv.es/buildhtml?user=ruluises&path=/facmagisteri/&name=confpaulacarlino.mp4
Quin lloc ocupen la lectura i l’escriptura en l’educació secundària i superior de les diverses matèries que no tenen com a objectiu ensenyar a llegir i a escriure? Se’n promou l’ús com a instruments d’aprenentatge durant les classes o només s’empra la lectura i l’escriptura com a tasques que es posen en joc en el moment de l’avaluació dels continguts impartits? Es consideren eines encara en construcció, per la qual cosa s’orienten i acompanyen a l’interior de cada matèria, o bé se suposa que els alumnes d’aquests nivells educatius no requereixen ajuts pedagògics per llegir i escriure perquè han après a fer-ho amb anterioritat? Es contemplen en l’ensenyament de cada assignatura els procediments d’estudi específics o se’ls exigeix sense més?

En primer lloc, la doctora Carlino va contrastar les concepcions de la lectura i l’escriptura amb propòsits acadèmics més freqüents: la representació més estesa del sentit comú enfront de la que emergeix dels corrents d’escriptura a través del currículum (Writing Across the Curriculum, WAC), alfabetitzacions acadèmiques, i didàctica de les pràctiques del llenguatge. En segon lloc, va mostrar diverses recerques del Grupo para la Inclusión y Calidad Educativas a través de Ocuparnos de la Lectura y la Escritura en todas las Materias (GICEOLEM), realitzades a partir d’aquesta segona concepció, que indaguen –mitjançant enquestes, entrevistes, observacions de classe, codisseny didàctic i autoconfrontació amb les petjades de l’activitat– de quines maneres, i amb quin abast i desafiaments, llegir i escriure per a aprendre (per a elaborar el coneixement disciplinar) s’integren com a activitats formatives en assignatures no lingüístiques, en l’educació secundària i superior.

La doctora Carlino dirigeix el grup GICEOLEM –integrat per docents i investigadors de diferents disciplines– i centra els seus objectius de recerca en les relacions entre ensenyar,aprendre, llegir i escriure en diverses matèries de l’educació secundària, superior i de postgrau. La seua experiència com a professora en la Cátedra de Teorías del Aprendizaje, a la Universidad Nacional San Martín (UNSAM) de Buenos Aires, li va portar a compilar les seues propostes sobre alfabetització acadèmica en el llibre Escribir, leer y aprender en la universidad (editat per Fondo de Cultura Económica), reconegut com a Mejor Libro de Educación ‑Obra didáctica‑ en 2005.