Victòria Abad coordina el seminari Petxa Kutxa: exposar i convèncer a l’IES Camp de Morvedre

Un Petxa Kutxa és un format de presentació (20 diapositives cada 20 segons) que va sorgir a Tòquio en 2003 en àmbits artístics i publicitaris. En els últims anys s’ha estès no només a ciutats europees i americanes, també a centres escolars per la seva potencialitat didàctica: es pot aplicar a qualsevol nivell i a qualsevol matèria, es treballen les habilitats comunicatives, permet integrar discurs i imatge i exigeix ​​pensar en noves formes per apropar el discurs al públic. En l’ensenyament de llengües pot ser, a més, una via per elaborar projectes que tracten de forma integrada diferents llengües.

El seminari Petxa Kutxa: exposar i convèncer de l’IES Camp de Morvedre té com a objectiu millorar les habilitats dels alumnes per crear textos orals en situacions comunicatives formals i sobre diferents matèries. Per això, els professors que han participat en el seminari han reflexionat sobre aspectes de la pràctica docent (selecció de continguts, disseny d’activitats, estructura i recursos propis de l’oral formal o avaluació de les produccions dels alumnes) per poder ajustar-la al procés de ensenyament i aprenentatge.

L’activitat final que ha organitzat el seminari ha estat un concurs de Petxa Kutxa en el qual han participat alumnes de tots els nivells (cicles formatius, Batxillerat i ESO). La final del concurs va comptar amb un jurat format per personalitats del món artístic (l’il·lustrador Paco Roca, l’actriu i dramaturga Lola López o l’artista plàstic Jalid Melloul) i professores implicades en la innovació educativa (Mónica Montoro i Cristina Górriz). Els alumnes van sorprendre per la seva participació en la proposta i per la varietat de temes tractats: les dunes de la Mediterrània, les primeres construccions de Port Sagunt, la màgia o la identificació dels adolescents amb els personatges de Don Quixot i Sancho.