València acull la presentació El verbo y su enseñanza, amb Camps, Zayas, Rodríguez, Saldanya i Cuenca

El passat 30 d’abril la llibreria Abacus, del passatge Joan d’Àustria de València, va acollir la presentació del llibre El verbo y su enseñanza (Octaedro), coordinat per Anna Camps i Teresa Ribas (GREAL). En l’acte van estar presents tots els autors valencians que hi participen: Felipe Zayas, Carmen Rodríguez (del Grup GIEL) i Manel Pérez Saldanya. El llibre va dirigit al professorat en actiu i en formació amb l’objectiu de donar a conèixer recerques centrades en l’ensenyament i l’aprenentatge de la gramàtica i reflexionar-ne sobre la importància en l’educació lingüística de l’etapa Primària i Secundària. L’eix del llibre és el verb, atesa la complexitat del seu aprenentatge i ensenyament, la qual cosa es plasma en un conjunt d’articles centrats en la teoria, però també en la pràctica d’aula. Com indiquen les coordinadores en la introducció, el que es pretén és “contribuir a la millora de la formació lingüística dels escolars proporcionat eines per a reflexionar i dialogar als docents i als responsables de les polítiques educatives.”

La presentació va ser coordinada per la professora Rodríguez, la qual va presentar els membres de la taula i tot seguit va donar la paraula a Maria Josep Cuenca, catedràtica en la Universitat de València, especialista en sintaxi i lingüística aplicada, encarregada de ressenyar el llibre. Cuenca va destacar la unitat del conjunt ja que, malgrat el seu caràcter coral, es mostren perfectament entrellaçades les recerques sobre l’ensenyament i l’aprenentatge de la gramàtica per a replantejar quin és el lloc que ocupa en l’educació. Aquesta idea es reflecteix en la “perfecta unitat de l’obra, en el to, l’enfocament, o els principis que la sustenten, així com en la coherència que emana des del punt de vista de l’aplicació en l’aula”. Cuenca va lloar el treball presentat i va assenyalar la necessitat de treballs d’aquest tipus “ja que l’obra mostra com a través del verb, organitzador de l’oració, es pot aprofundir en l’ensenyament de la gramàtica entre el model tradicional i l’anglosaxó”.

La seua estructura està dividida en quatre parts; la primera, Enseñar gramática: el verbo, és la més teòrica i inclou un espai de reflexió sobre l’ensenyament i l’aprenentatge de la gramàtica, de la mà de Camps, que connecta a la perfecció amb l’última part, dedicada a pensar sobre la pràctica, però sense repetir conceptes. La segona part del llibre, ¿Qué nos enseñan las investigaciones?, se centra en estudis sobre els valors del present en estudiants de Primària, els conceptes dels estudiants de Secundària sobre el subjuntiu, o el coneixement gramatical i el domini expressiu dels temps verbals del passat, així com la classificació de verbs per a treballar la complementació verbal. La tercera part del llibre, ¿Qué nos enseña la experiencia del aula?, conté recerques d’aula sobre com introduir gramàtica en Primària, l’ús de verbs de la narració en primera i segones llengües, o en el canvi de discurs directe a indirecte. Aquest capítol també deixa espai a les argumentacions de futurs mestres davant produccions verbals infantils errònies. L’últim bloc del llibre, titulat Recapitulamos pensando en la práctica, repassa les característiques d’un model d’ensenyament de la gramàtica i conclou amb una àmplia bibliografia comentada.

D’altra banda, Zayas va destacar la necessitat d’elaborar des del punt de vista de la realitat de l’aula una gramàtica pedagògica, fonamentada en els coneixements teòrics, però sempre al servei de la finalitat de l’ensenyament, o com indica l’autor: “centrat en la formació d’usuaris competents de la llengua en una cultura alfabetitzada. Per tant, és necessària una gramàtica pedagògica que ajude els alumnes a construir els conceptes gramaticals a partir de l’observació del funcionament de les formes lingüístiques en el discurs; i que ajude, a més, a posar aquests conceptes en relació amb l’aprenentatge dels usos verbals.”

Amb el desig de contribuir a l’elaboració d’una gramàtica pedagògica es va donar pas a Camps, encarregada de tancar l’acte i explicar com va sorgir la idea d’aquest llibre. Amb aquest objectiu, Camps es va referir a l’origen dels projectes de recerca i a la necessitat de llançar llum en aquest camp, per a finalitzar amb la idea que el llibre naix amb la “intenció d’omplir el buit en la reflexió i l’ensenyament de la gramàtica, així com superar la distància entre la teoria universitària i el món de la docència, per acostar la recerca en didàctica al món de l’ensenyament com una eina aplicable i eficaç.” Així doncs, la relació entre coneixements gramaticals disponibles i pràctiques discursives està molt present en tot el conjunt, ja siga des dels articles que se centren en la construcció de conceptes gramaticals i els seus usos, com en aquells que reflexionen sobre el treball a l’aula.

El llibre també es va presentar el 6 d’abril a la Biblioteca d’Humanitats de la Universitat Autònoma de Barcelona.