Es publica Escrivim. Seqüències didàctiques per a l’escola

El llibre Escrivim. Seqüències didàctiques per a l’escola, coordinat per Alícia Santolària i Paulina Ribera (prologat per Joaquim Dolz), es tracta d’una publicació editada per Edicions del Bullent que recull part d’una investigació realitzada en col·laboració entre alguns membres del grup GIEL i alguns mestres del CEIP Jaume I de Catarroja (València).

El llibre està dividit en una sèrie de capítols que aborden l’ensenyament de l’escriptura a partir de gèneres textuals i seqüències didàctiques. Així, Paulina Ribera presenta, Per què seqüències didàctiques?, on podem trobar una llarga explicació del guaix que impulsà el projecte. En el tercer capítol, Escriure fitxes tècniques sobre contes en Educació Infantil, Alícia Santolària mostra com és possible promoure l’escriptura de textos de base expositiva a l’inici de l’escolarització. En el quart capítol, Escriure fitxes tècniques sobre contes en segon l’Educació Primària, la mateixa autora mostra amb detall la seqüència didàctica dissenyada i ofereix alguns resultats de la investigació. En el capítol cinqué, Paulina Ribera, M. José García Folgado i Eduardo España presenten Una seqüència didàctica sobre la biografia. Com i què pot aprendre l’alumnat, pensada per treballar al segon i tercer cicle d’Educació Primària dins d’un projecte de treball dut a terme per tot l’alumnat del centre. Al capítol sisé, El procés de disseny d’una seqüència didàctica sobre la nota crítica, que fou continuïtat de l’anterior, Paulina Ribera i Eduardo España expliquen detingudament com s’arribà a dissenyar. Al capítol seté, Escriure una biografia en anglés amb alumnes d’Educació Primària, Betlem Soler usa el gènere biogràfic en tercer cicle i en llengua anglesa. El huité capítol, Una seqüència didàctica per aprendre a escriure contes, és presentat per Paulina Ribera i Eduardo España. L’últim capítol està escrit per dues de les mestres (Anna Gordó i Montse Payà) que participaren en el projecte.

A més a més, aquest llibre es complementa amb un altre: Escriure amb seqüències didàctiques. Materials docents.  Es pot trobar a RODERIC (el repositori institucional de la Universitat de València mitjançant el següent enllaç: http://roderic.uv.es/handle/10550/58974). Es tracta de nou seqüències didàctiques que giren al voltant de diferents gèneres textuals (fitxa tècnica, nota crítica, biografia i conte) pensades per a ser implementades en diferents nivells educatius escolars i en les tres llengües del currículum valencià.

Amb la publicació d’ambós llibres, GIEL mostra l’interés de plantejar investigacions realitzades a l’aula al voltant de l’ensenyament i l’aprenentatge de l’escriptura i manifesta la necessitat de crear sinèrgies que connecten l’àmbit universitari amb les escoles d’educació infantil i primària.