S’acaba de publicar el monogràfic Escriptures acadèmiques a secundària

S’acaba de publicar el monogràfic sobre escriptura acadèmica a secundària en les revistes Articles. Didàctica de la Llengua i de la Literatura i Textos. Didáctica de la Lengua y de la Literatura, coordinat per Carmen Rodríguez Gonzalo (GIEL), juntament amb Gustavo Bombini i Mireia Manresa, amb articles d’alguns membres del grup GIEL. El monogràfic aborda el tractament específic i explícit dels diferents gèneres acadèmics a les aules i planteja la necessitat d’indagar en la interrelació que es genera entre l’aprenentatge del gènere i els coneixements que es gestionen en produir-lo.

Els volums recullen recerques i experiències d’aula presentades per investigadors i docents com Montserrat Castelló (Universitat Ramon Llull), Liliana Tolchinsky (Universitat de Barcelona), Melina Aparici (Universitat Autònoma de Barcelona), Elisa Rosado (Universitat de Barcelona), Federico Navarro (Universitat de Buenos Aires, CONICET i Universitat de Xile), Silvana de la Hoz (Colegio Elvira Hurtado de Matte de Santiago de Xile) i els membres del grup GIEL de la Universitat de València Aina Reig, María José García Folgado, Pilar Garcia Vidal y Alícia Martí.

Pel que fa a les aportacions dels membres de GIEL, trobem l’article d’Aina Reig, “Escriptura i perspectiva. L’ús de diverses fonts quan escrivim sobre fets històrics”; el de María José García Folgado, “El pòster com a gènere discursiu”; i finalment “TIC i escriptura acadèmica en el treball per projectes”, de Pilar Garcia Vidal i Alícia Martí.

Més informació:

http://articles.grao.com/revistes/articles/73-escriptures-academiques-a-secundaria

http://textos.grao.com/revistes/textos/76-escrituras-academicas-en-secundaria