Publicació del monogràfic sobre l’avaluació per competències a l’aula de llengua i literatura

La revista Textos de Didáctica de la Lengua y de la Literatura ha publicat un número monogràfic sobre l’avaluació per competències a l’aula de llengua i literatura, coordinat per Carmen Rodríguez Gonzalo i Montserrat Vilà. El monogràfic reuneix els articles següents:

  • La evaluación en el área lingüística, per Teresa Ribas.
  • La evaluación en proyectos de literatura con TIC, per Pilar Garcia Vidal.
  • La evaluación del aprendizaje lingüístico en el proyecto ¿Quieres conocer mi localidad?, per Sergio Mata i Domingo Chica.
  • La evaluación de la competencia lectora en las pruebas PISA, per Eduardo Vidal-Abarca.
  • Características de las pruebas competenciales en contextos no escolares, per Laura Puigdomènec.
  • Rúbricas y evaluación de géneros discursivos, per Montserrat Vilà i Carmen Rodríguez Gonzalo.

Enllaç al monogràfic: https://cat.grao.com/ca/producte/la-evaluacion-por-competencias-tx08897783