Ponència plenària de María Dolores García-Pastor a les Jornades d’auxiliars de conversa

La professora María Dolores García-Pastor ofereix una ponència plenària a les Jornades d’auxiliars de conversa, organitzades pel Servei de plurilingüisme de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana. La professora exposà orientacions metodològiques per al treball de la competència comunicativa oral en anglès com a llengua estrangera (ALE) a l’aula de Primària. La ponència es va centrar en els rols del mestre o la mestra i l’auxiliar en el context de l’aula així com en el treball col•laboratiu que ambdós poden desenvolupar-hi. L’acte, el qual va tenir lloc al Palau de les Arts Reina Sofía de València, va reunir a uns 300 auxiliars de conversa de diferents parts del món i a professionals de l’ensenyament en Educació Primària de distints centres de la Comunitat Valenciana.