M. D. García-Pastor i R. Miller presenten la seua recerca en el seminari de GIEL

María Dolores García-Pastor i Ronan Miller presenten l’estat actual de la seua recerca sobre disfèmia i aprenentatge de l’anglès com a llengua estrangera en el Seminari de recerca GIEL que va tindre lloc a la Facultat de Magisteri de la Universitat de València el 12 de setembre de 2017. La professora Maria Luísa Álvarez Pereira, del grup de recerca PROTEXTOS (Universitat d’Aveiro, Portugal), també hi va ser convidada per realitzar una presentació sobre metodologia multimodal de recollida i anàlisi de dades en la recerca sobre el procés d’escriptura.

García-Pastor i Miller van corroborar els resultats obtinguts en seu estudi fins al moment, els quals indiquen que els alumnes amb quequesa (AAQ) presenten nivells superiors d’ansietat en llengua estrangera (ALE) que els alumnes sense quequesa (ASQ). No obstant això, en escriptura, aquests últims presenten nivells d’ALE més elevats que els primers. Tots dos investigadors conclouen que és necessari explorar l’ansietat que ambdues poblacions estudiantils experimenten abans i durant el procés d’escriptura en L2/LE per tal de donar resposta a alguns interrogants i, en definitiva, millorar l’experiència d’aprenentatge de tots dos grups en la composició escrita.