Luisa Alvares presenta el Projeto International InterWriting el 12 de setembre de 2017

Amb l’objectiu de promoure l’intercanvi entre investigadors de diferents universitats, el grup GIEL convidà a la Dra. Luisa Alvares Pereira (Universidade de Aveiro-Portugal) a participar en una sessió de treball en la Facultat de Magisteri. La professora, especialista d’àmplia trajectòria en didàctica de l’expressió escrita, donà compte de les últimes recerques dutes a terme en el projecte International InterWriting que reuneix investigadors de Brasil, Portugal i França.

Tot i que el projecte esmentat s’interessa per entendre el procés de composició escrita en situació d’aula, la intervenció de la Dra. Alvares –titolada Multimodal Registration Methods in School Writing Process Research– se centrà, d’una banda, a mostrar diferents maneres de recopilar dades sobre l’escriptura a l’aula des d’òptiques diverses (enregistrament en vídeo, transcripcions i subtitulacions de les interaccions, anàlisi dels textos i de les interaccions entre els infants, etc.). De l’altra, la professora Alvares mostrà programes informàtics que faciliten la tasca investigadora.  Tots aquests instruments permeten conéixer millor alguns  aspectes de l’escriptura com els processos de gènesi i revisió textual en infants  que escriuen textos per primera vegada a l’aula.

En acabar la intervenció de la Dra. Alvares, es van produir una sèrie de reflexions al voltant de l’escriptura entre els assistents i la professora de Portugal tot contrastant alguns dels resultats de la investigació luso-franco-brasilenya i els duts a terme pels diferents membres del grup GIEL.