«Llengües de casa, llengües d’escola», de Gloria Torralba i Anna Marzà

Gloria Torralba i Anna Marzà han dirigit el projecte «Llengües de casa, llengües d’escola», en el qual han analitzat com la incorporació de les llengües familiars a l’aula repercuteix en una millora de la integració de l’alumnat immigrat i en un augment de la valoració de les pròpies identitats.

La investigació ha comptat amb la col·laboració de tres escoles de la província de Castelló i en ella, l’alumnat ha creat els anomenats «textos identitaris» bilingües, és a dir textos escrits o parlats en la llengua materna i la llengua d’escolarització on reflexionen sobre la seua identitat. En aquest cas els infants, sovint ajudats per les famílies, han tractat temes que van des de viatges fins gastronomia o política, i ho han fet en valencià i les llengües que parlen a casa, entre les quals s’inclouen l’àrab, el xinés o el romanès.

Els resultats demostren, d’una banda, que és possible incloure a l’aula llengües desconegudes per la majoria de l’alumnat i dels docents; i per una altra, que projectes d’aquesta mena ajuden a desenvolupar la integració i l’autoestima de l’alumnat immigrant, així com la perspectiva intercultural d’aquell d’origen espanyol. No obstant això, en l’entorn s’ha observat que els mestres i les mestres troben a faltar una major formació en integració de llengües que els ajude a superar les pors i les dificultats a treballar a l’aula amb llengües que no coneixen, d’ací la importància d’aquest tipus de projectes.

Vídeo «Llengües de casa, llengües d’escola»: https://www.youtube.com/watch?v=JsUtg3DFgo8