Lectura de la tesi de Ronan Miller

El 13 de gener de 2020 va tenir lloc la defensa de la tesi doctoral de Ronan Miller, titulada “Anxiety and self-related constructs in learners who stutter in the learning of English as a foreign language”. El tribunal va estar format pels doctors Sara Mercer, Fernando Rubio i Tracey Coastly. La tesi ha estat dirigida per la doctora María Dolores García-Pastor i va obtenir la qualificació d’Excel·lent Cum Laude.

Enllaç a la tesi: http://roderic.uv.es/handle/10550/72548