Jornades de recerca en didàctica de la llengua 2018 del grup GIEL

En les Jornades anuals del grup GIEL, que se celebraran els dies 26 i 27 d’abril, es reflexionarà sobre la dialèctica entre les pràctiques docents innovadores i les investigacions de caire qualitatiu en les ciències socials.

Es debatran qüestions metodològiques sobre com organitzem les nostres recerques, quins objectius i preguntes ens plantegem, com recollim les dades i les transcrivim, com entenem nosaltres el procés d’ensenyament i aprenentatge de llengües en contextos multilingües. Es pararà atenció a la recerca en altres didàctiques específiques amb las que compartim problemes teòrics i metodològics i comptarem amb professors de les àrees de Ciències Socials i de Ciències Experimentals.  Ens plantegem reflexionar sobre:

a) Els reptes que planteja construir la nostra recerca i del procés d’investigació (disseny, implementació i avaluació de les intervencions que analitzarem, anàlisi de les dades, difusió dels resultats, etc.).

b) Les relacions que s’estableixen entre la investigació a l’aula i les pràctiques innovadores, és a dir, com la recerca pot incidir a promoure la innovació a l’aula i com la innovació a l’aula pot obrir nous camps de recerca.

Organització

Seran set els ponents que participaran en les jornades, tots amb una llarga trajectòria docent i investigadora.  Les exposicions s’agruparan temàticament en 3 sessions per dia i un diàleg final que permetrà posar en comú i debatre totes les propostes. Cada presentació durarà 30 minuts. Tot seguit, s’iniciarà un diàleg entre els assistents (mestres, professors de la facultat, doctorands, alumnat dels graus d’Educació Infantil i Primària, etc.).

Programa de les jornades: