GIEL participa en el VI Encontro Internacional de Reflexão sobre a Escrita (EIRE 2019)

Els dies 21 i 22 de juny de 2019 el grup GIEL paticipà en el VI Encontro Internacional de Reflexão sobre a Escrita a la Universidade de Aveiro (Portugal). A L’encontre, organitzat pel grup ProTextos, s’hi van mostrar dècades d’investigació i ensenyament de la llengua escrita des de diferents punts de vista, llengües i àrees geogràfiques. Un altre dels punts forts del congrés fou la gran presència de mestres portuguesos. L’intercanvi creat entre el grup d’investigació ProTextos, liderat per la Dra. Luisa Alvares Pereira, durant anys amb els docents, ha estat cabdal per a millorar l’ensenyament de l’escriptura a Portugal.

El grup GIEL va presentar diverses comunicacions. Hi comptarem amb les presentacions d’Andrea Rivera Ávalos, juntament amb Carmen Rodríguez Gonzalo sobre Creencias y prácticas sobre la escritura académica en el ámbito universitario. Victoria Abad Beltrán i Carmen Rodríguez Gonzalo exposaren l’estudi El proceso de revisión textual: los ejemplos prototípicos de género como elementos  reguladores de la escritura. Alícia Santolària Òrrios intervingué amb  Producción escrita y enseñanza de la gramática en los primeros cursos escolares: el adjetivo como ejemplo. A més a més, els membres del grup GIEL mostraren treballs realitzats en col·laboració amb membres d’altres universitats. Carmen Rodríguez Gonzalo explicà El aprendizaje de la escritura de textos de opinión en alumnos de primaria: análisis de actividad metalingüística, de los conceptos sobre la escritura y los productos finales amb Teresa Ribas Seix i Carme Duran (totes dues del grup GREAL de la Universitat Autònoma de Barcelona). Finalment, Alícia Santolària Òrrios presentà una investigació, amb Susana Sánchez Rodríguez (Universidad de Cádiz), titulada La alfabetización temprana en España: fortalezas y resistencias.

Per acabar, cal dir que es va aprofundir tant en la relació establerta des de fa dècades amb el grup ProTextos, com amb el grup GRELL (Grup de Recerca en Educació, Llenguatge i Literatura de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya) representat en EIRE 2019 per Mariona Casas Deseures i Jordina Coromina Subirats.