GIEL participa en el simposi invitat: Aprendizaje-enseñanza de lenguas y necesidades educativas especiales

La professora María Dolores García-Pastor i el professor Juan Carlos Tordera Yllescas, tots dos membres de GIEL, han participat recentment en el simposi convidat, organitzat per la professora sobre aprenentatge-ensenyament de llengües i necessitats educatives especials en el VI Congrés Internacional en Contextos Psicològics, Educatius i de la Salut (CICE 2020), celebrat els dies 25, 26 i 27 de novembre. Les seues ponències van versar sobre emocions i processament del contingut no explícit en alumnes disfèmics i autistes respectivament. Altres participants en el simposi van incloure la professora María Carmen Campoy Cubillo (UJI), la ponència de la qual es va centrar en alumnat amb impediment visual; el professor Vicenç Torrens (UNED) amb una presentació sobre alumnat amb TEL (trastorn específic del llenguatge); i el professor Jorge Piqueres Calatayud (IES Alcalans) amb un estudi de cas sobre identitat i disfèmia. El simposi va posar en relleu la importància d’atendre especialment la dimensió socio-afectiva de l’alumnat amb necessitats educatives especials en l’aprenentatge lingüístic.