GIEL participa en el IV WRITING RESEARCH ACROSS BORDERS (WRAB)

IV Writing Research Across Borders (WRAB), Bogotà, Colòmbia, Pontificia Universidad Javeriana, 14, 15, 16, 17 i 18 de febrer de 2017.

Amb l’objectiu de promoure l’intercanvi d’investigacions, idees i projectes relacionats amb l’escriptura en els diferents nivells educatius i en els diferents territoris del món, durant els dies 15,16, 17 i 18 de febrer de 2017 va tenir lloc el IV Congrés Internacional sobre investigació de l’escriptura a través de les fronteres (Writing Research Across Borders, WRAB) a Colòmbia, a la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotà. Promogut per la Societat Internacional per a l’Avenç de la Recerca en Escriptura (International Society for the Advancement in Writing Research, ISAWR) i sota l’organització de Blanca Yaneth González Pinzón (Colòmbia), aquest esdeveniment va reunir en la seua edició de 2017 més de 600 ponents, de 278 institucions i de 39 països.

Les conferències plenàries van ser a càrrec de reconeguts especialistes: Anne Marie Chartier (CNRS-ENS Lió), Guadalupe López Bonilla (Universidad Autónoma de la Baja California, Mèxic), Theresa Lillis (The Open University, Regne Unit), Virginia Zavala (Pontificia Universidad Católica del Perú), Perry Klein (University of Western, Ontario, Canadà) i Mirta Castedo (Universidad Nacional de La Plata, l’Argentina).

Les diferents intervencions del congrés es van organitzar en deu grans temes-eix: 1) experiències i representacions dels estudiants; 2) l’avaluació de la lectura i l’escriptura; 3) les perspectives històriques; 4) la interculturalitat L1, L2 i L3; 5) lectura, escriptura i democràcia; 6) els gèneres, les funcions i els usos de la lectura i l’escriptura; 7) el desenvolupament evolutiu del subjecte per enfrontar la lectura i l’escriptura; 8) la formació docent i la mediació a l’aula a través de l’escriptura; 9) el disseny de materials, l’ús de tecnologies i les modalitats d’educació (a distància, educació rural…) i 10) les iniciatives institucionals. Al voltant d’aquests es van organitzar set tallers precongressuals, diferents sessions de comunicacions i pòsters, 37 simposis de diversos grups internacionals de recerca i 15 taules rodones.

En aquest marc, Carmen Rodríguez Gonzalo va presentar dues comunicacions: “Els docents novells i l’ensenyament de la lectura per a l’aprenentatge. Anàlisi de pràctiques professionalitzadores”, sobre com els estudiants de Magisteri en pràctiques intervenen quan ensenyen els xiquets de Primària a comprendre els textos; i la segona, “La revisió dels textos i l’autoregulació de l’escriptura a l’aula de Secundària”, sobre el paper dels coneixements gramaticals en la regulació de l’escriptura en estudiants de Secundària. També va participar en el taller “Escriure en el món de la investigació: un enfocament socioretòric” desenvolupat per Paula Carlino (CONICET-UBA) i Desirée Motta Roth (CNPq / Universidade Federal de Santa Maria, Brasil), sobre l’escriptura de resums (abstracts) per a publicacions acadèmiques.

Com va assenyalar Luis Bernardo Penya (Pontifícia Universitat Javeriana de Bogotà) en la sessió de conclusions, el IV WRAB ha estat un congrés pluralista -diversitat de perspectives teòriques i disciplinars, diferents nivells educatius- i incloent -des d’investigacions avançades fins a tesis de grau- i un autèntic “curs avançat d’investigació en escriptura”. L’excel·lent organització d’un esdeveniment tan complex va ser un factor clau en l’èxit d’aquesta edició, manifestat per tots els participants.

Aquesta quarta edició del WRAB dóna continuïtat a les trobades anteriors celebrats a Santa Bàrbara (2008), Washington (2011) i París (2014). La propera, el V WRAB, se celebrarà a la Xina el 2019.

Més informació en: http://wrab2017.com/javeriana/es/