GIEL participa al seminari internacional L’aula com a àmbit d’investigació sobre l’ensenyament i l’aprenentatge de llengües (UVIC)

Una bona part dels membres del GIEL han assistit i participat al seminari internacional L’aula com a àmbit d’investigació sobre l’ensenyament i l’aprenentatge de llengües, celebrat els dies 26 i 27 de gener de 2017 a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. El seminari, coordinat pel Grup de Recerca en Educació, Llenguatge i Literatura (Departament de Didàctica de la llengua i la literatura, Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes), ha reunit importants grups de recerca en didàctica de la llengua i la literatura de Catalunya (Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Barcelona i Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya), del País Valencià (Universitat Jaume I i Universitat de València), del País Basc (Euskal Herriko Unibertsitatea i Mondragon Unibertsitatea), de Castella i Lleó (Universidad de Valladolid), de Portugal (Universidade do Minho, Universidade de Aveiro, Instituto Politécnico de Leiria i Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal) i del Regne Unit (University of Exeter).

Aquesta trobada, en la qual els grups han compartit estudis i reflexions al voltant de la recerca feta a l’aula en l’àmbit de la didàctica de la llengua i de les llengües i de la literatura, es proposava dos grans objectius: presentar treballs al voltant de la recerca a l’aula i els seus resultats pel que fa al procés d’ensenyament-aprenentatge i presentar recerques sobre l’ensenyament-aprenentatge de llengües en entorns sociolingüístics multilingües. En aquest context, Carmen Rodríguez i María José G. Folgado han presentat l’estudi de GIEL “La enseñanza de la comprensión lectora en los maestros noveles: autoconfrontación y análisis del discurso docente”. S’ha presentat també el treball realitzat per la Unitat per a l’educació multilingüe de la Universitat de València (UEM-UV) en col·laboració entre Miquel Nicolàs Amorós, Adela Costa Català i Carmen Rodríguez Gonzalo: “Projecte Pràcticum: una primera aproximació a l’ensenyament de llengües a les aules d’Infantil i Primària del País Valencià”. A més, el grup GREAL (UAB), amb la comunicació “Secuencias didácticas, gramática y estrategias de autorregulación para enseñar a escribir”, ha presentat els seus grans projectes de recerca actuals, en els quals també participen membres del grup GIEL.

Més informació: http://mon.uvic.cat/aula-investigacio-llengua/

Debra Myhill (University of Exeter)

Presentació a càrrec de Carmen Rodríguez.

Presentació a càrrec de María José García Folgado.