Els professors Eduard Dotti i Eleonora Peluffo comparteixen la seua experiència educativa amb el grup GIEL

El passat dimarts 29 de gener de 2019 els professors Eduard Dotti i Eleonora Peluffo, de la Sociedad de Profesores de Español del Uruguay (SPEU, http://speu.org.uy) participaren en un seminari organitzat pel grup GIEL. El seu treball se centra en l’escriptura, especialment en Secundària i en formació docent. Durant la seua estada van presentar la seua experiència al III Congrés Internacional d’Ensenyament de la gramàtica en la UAB i van reunir-se amb un grup de professors de l’IES Serpis de València per compartir i contrastar metodologies i recursos per treballar amb l’alumnat de Secundària. L’intercanvi amb el professorat que forma part del Seminari per fomentar la lectura va ser molt enriquidor amb propostes de seqüències didàctiques per treballar l’escriptura.

 

Referències d’interés:

Eleonora Peluffo, Eduardo Dotti, Andrea Savio (2011) Algunas reflexiones acerca de la enseñanza y el aprendizaje de la escritura académica en Formación Docente. Revista SPEU, núm. 5, Uruguay. Disponible en https: //speu.org.uy/publicaciones/speu5.pdf

 

Eduard Dotti i Eleonora Peluffo (2015) Gramática y escritura. Una vinculación posible y necesaria. En Cuartas Jornadas Internacionales de Investigación y Prácticas en Didáctica de las lenguas y las literaturas, Universidad Nacional de Río Negro. Disponible en: https://www.researchgate.net/profile/Garcia_Azkoaga_Ine/publication/291829849_Espanol_L1_y_L2_en_escolares_bilingues_vasco-espanoles_La_escritura_de_recetas_de_cocina/links/56a695a508aeded22e3542e8.pdf

 

Eduard Dotti i Eleonora Peluffo:  “Enseñar a leer. Un puente entre los textos, la lengua y la cultura”.  “La enseñanza de la escritura en la clase de lengua”. En Leer y escribir en las áreas del conocimiento.