El #Congram19 ha estat un èxit

Entre els dies 23 i 25 de gener de 2019 ha tingut lloc el III Congrés Internacional d’Ensenyament de la Gramàtica (Congram19). En el congrés, organitzat pels grups de recerca GREAL (UAB) i GIEL (UVEG) i celebrat a la Universitat Autònoma de Barcelona, hi han participat al voltant de 250 professors i investigadors de 30 països diferents pertanyents a 3 continents diferents. Les contribucions han destacat per la riquesa, tant pel que fa a les temàtiques i les perspectives, com pel que fa a la diversitat de llengües que hi han conviscut. S’hi han pogut escoltar conferències i comunicacions en cinc llengües diferents (català, castellà, anglès, francès i portuguès) que versaven, alhora, sobre aquestes o altres llengües.

La participació de GIEL ha estat ben remarcable. Amb un total de 14 contribucions diverses sobre les recerques desenvolupades pel grup, s’hi han presentat 11 comunicacions, un pòster, una conferència plenària i una intervenció en una taula rodona, i s’hi van organitzar dos simposis.

María José García Folgado va pronunciar una de les tres conferències plenàries, sobre el seu camp d’especialització: la història de l’ensenyament de la gramàtica. Carmen Rodríguez Gonzalo va intervenir en la taula rodona sobre ensenyament de la gramàtica i escriptura coordinada per Xavier Fontich (UAB), amb Joaquim Dolz (Université de Genève – GRAFE-FORENDIF) i Manuel Leonetti (Universidad de Alcalá).

Alícia Santolària i Aina Reig van coordinar dos simposis titulats, respectivament, “La enseñanza de la gramática en los primeros cursos escolares. Por qué, cómo y cuándo” i “Joves investigadors en ensenyament de la gramàtica de la L1”.

El simposi Joves investigadors en ensenyament de la gramàtica de la L1, en el qual van participar Elisa Tormo i Aina Reig, va reunir a quatre investigadores de quatre universitats diferents: la Università di Bologna, la Sorbonne Nouvelle de París, l’Autònoma de Barcelona i la Universitat de València. La comunicació d’Elisa Tormo es titulava “Reflexión metalingüística en el proceso de escritura cooperativa” i la d’Aina Reig, “Processos de cohesió i coherència discursiva en la textualització i la revisió”.

Per la seua banda, en el simposi La enseñanza de la gramática en los primeros cursos escolares. Por qué, cómo y cuándo Alícia Santolària va presentar la comunicació “Explorant la gramàtica de l’argumentació escrita dels aprenents dels primers nivells de l’escolarització”. En aquest simposi participaren investigadors de Portugal i de l’Estat espanyol (U. de Cádiz, León, Barcelona, UAB i UV).

S’hi van presentar també els avanços de les recerques de dos projectes d’investigació en curs en els quals participa GIEL. En el simposi “Ensenyament d’aspectes lexicogramaticals per a l’escriptura: reflexions d’un projecte de metodologia mixta qualitativa-quantitativa”, Carmen Rodríguez Gonzalo va presentar, juntament amb Teresa Ribas i Carme Duran (GIEL, UAB), la comunicació “La incidència de la intervenció explícita sobre connectors en l’escriptura de textos d’opinió amb alumnes de 2n i 4t de primària. Un estudi de casos sobre l’activitat metalingüística dels infants, a partir de textos, interaccions d’aula i entrevistes”. En aquest mateix simposi, Alícia Santolària va presentar la comunicació “Ensenyament de gramàtica i escriptura: Anàlisi de creences de mestres d’Educació Primària” amb Llorenç Comajoan i Mariona Casas (GRELL, UVIC). En relació amb a aquests dos projectes, també es va poder escoltar la comunicació de María Dolores García Pastor i Montserrat Pérez titulada “Identidad docente y creencias en torno a la enseñanza gramatical en la Educación Primaria: estudio de caso”.

Anabella Poggio va presentar les comunicacions “Una gramática para el discurso. Propuestas para integrar la enseñanza de la Lengua y la Literatura” i “¿Y si aplicamos la gramática al análisis literario? Registros aúlicos de secuencias didácticas para enseñar lengua con literatura”, aquesta segona amb Soledad Funes. Beatriz Martín Marchante va parlar sobre la seua investigació “Relationship between pragmalinguistic competence and grammatical level in EFL of Spanish undergraduate students”.

Mara Fuertes va presentar “Teaching the subjunctive to learners of Spanish as a second or foreign language: findings from the past thirty years”, i Montserrat Pérez, “Secuencia didáctica para aprender sintaxis del español coloquial en Bachillerato”. Finalment, Alícia Martí i Pilar García Vidal van presentar el pòster “Gramàtica i TIC al treball per projectes. Aplicació didàctica en la formació del futur professorat de Secundària”.

L’organització i els participants han compartit continguts a través de Twitter amb el hashtag #Congram19. Pròximament se’n publicaran els vídeos i les fotografies. La quarta sessió del Congram tindrà lloc a la Universitat de València l’any 2022.

Fotografies i enregistraments vídeo de les conferències, taules rodones, sessions de relators i altres informacions de les dues edicions anteriors del Congram, accessibles a través dels següents enllaços:

II Congram, celebrat l’any 2016 a València: https://grupogiel.com/ca/congresos/ii-congres-internacional-sobre-ensenyament-de-la-gramatica

I Congram, celebrat l’any 2014 a València: https://grupogiel.com/ca/congresos/i-congres-internacional-sobre-ensenyament-de-la-gramatica