Conferència d’Aina Reig a l’ESPE de Saint-Germain-en-Laye

El passat 19 de juny, Aina Reig va pronunciar la conferència “Projets d’apprentissage de la langue écrite” en el marc dels seminaris de recerca del grup GRAAL (Groupe de recherche d’actions, d’analyse autour de la litéracie) de la Universitat de Cergy-Pontoise. L’acte va tenir lloc a l’École supérieure du professorat et de l’éducation de Saint-Germain-en-Laye (Académie de Versailles, Université de Cergy-Pontoise). En la conferència es van presentar els fonaments teòrics de l’orientació didàctica dels grups GIEL i GREAL pel que fa a l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua escrita, principis que es van il·lustrar amb alguns exemples de projectes portats a terme en diversos centres educatius. La trobada va permetre una discussió i un intercanvi molt profitosos d’idees i experiències entre els assistents, docents i investigadors en la matèria.