Com s’aprenen les llengües en secundària. Creences dels alumnes sobre l’ensenyament-aprenentatge de llengües i possibles implicacions didàctiques, de Pilar Garcia Vidal

En el 2018 s’ha publicat en l’editorial Perifèric el llibre Com s’aprenen les llengües en secundària. Creences dels alumnes sobre l’ensenyament-aprenentatge de llengües i possibles implicacions didàctiques de Pilar Garcia Vidal, membre del grup GIEL. L‘objectiu que es proposa és millorar la pràctica educativa per tal de facilitar l’aprenentatge i l’adquisició de les llengües mitjançant l’atenció a les creences de l’alumnat sobre com s’aprenen millor, a partir de la seua experiència a les aules. Per tal de promoure una educació plurilingüe i intercultural adequada és fonamental tenir sensibilitat envers la diversitat lingüística i cultural.

L’anàlisi de les creences dels estudiants proporciona una visió del que passa a l’aula quan s’aprenen llengües que ens permet descobrir diferents perfils metodològics segons les llengües que s’ensenyen, i posar el focus en una sèrie de continguts i procediments que afavoreixen el seu aprenentatge. L’ensenyament de llengües ha de ser el més adequat possible a les necessitats de l’alumnat i tenir en compte el context en què s’aprenen cadascuna d’elles. Si coneguem les percepcions de l’alumnat sobre el que consideren que afavoreix més aprendre les diferents llengües, podem reflexionar sobre les pràctiques implementades a l’aula per tal de millorar la seua efectivitat ja que és l’alumne i no el professor qui pren les decisions finals sobre el seu aprenentatge.