Carmen Rodríguez participa en la jornada “Ensenyar gramàtica en secundària. Cap a un canvi en el model didàctic” a la Universitat de Salamanca

El passat 23 d’octubre de 2018 es va celebrar a la Universitat de Salamanca la jornada Ensenyar gramàtica en secundària. Cap a un canvi en el model didàctic, organitzada per la Cátedra de Altos Estudios del Español i el Centro Internacional del Español.

La primera de les conferències plenàries, La reflexión metalingüística en el aprendizaje de la lengua: objetivos, niveles y objetos de la reflexión, a càrrec d’Anna Camps, va plantejar la importància d’investigar sobre l’activitat metalingüística dels estudiants de primària i secundària i la seua forma de reflexionar sobre la llengua, mitjançant diversos exemples, per abordar el trànsit des dels conceptes espontanis als conceptes científics en l’ensenyament de la gramàtica durant l’educació obligatòria. En la segona de les conferències, Ideas para mejorar la enseñanza de la gramática en secundaria y bachillerato, Ignacio Bosque, va defendre la necessitat d’estimular la tendència a indagar dels nens mitjançant exemples d’activitats de gramàtica el objectiu de les quals és fomentar l’actitud curiosa dels estudiants sobre les llengües i desenvolupar la seva capacitat de raonament metalingüístic.

Va completar la jornada la taula rodona La gramática en secundaria. Entre el uso instrumental y el conocimiento científico, en la qual van participar Carmen Rodríguez Gonzalo (Giel-UV), Edita Gutiérrez (Groc-*UCLM), Miguel Ángel Aijón (IES Senara-O.Salamanca) i Trinidad Sánchez (IES La Vaguada, Salamanca). A partir de les preguntes plantejades per Julio Borrego, com a moderador, i des de l’interès comú per la millora de l’ensenyament de la gramàtica, cada participant va exposar les seves postures. En aquest sentit, Carmen Rodríguez va defensar la necessitat d’un ensenyament de la gramàtica que propicie la reflexió dels estudiants sobre els usos lingüístics i que es converteisca en un instrument regulador de la seua capacitat d’expressió, especialment en l’escriptura i en usos orals complexos.

L’èxit d’assistència de públic durant tota la jornada va posar de manifest l’interès que el tema suscita en els docents i va animar als organitzadors a pensar en nous esdeveniments sobre l’ensenyament de la gramàtica, que seguirem amb interès.