Aina Reig defiende su tesis doctoral

El 6 de febrer de 2020 va tenir lloc la defensa de la tesi doctoral d’Aina Reig, “La gestió informativa en el procés de composició escrita en col·laboració a partir de la lectura de fonts diverses. Un estudi de cas en el marc d’una seqüència didàctica”, dirigida per les doctores Marta Milian i Carmen Rodríguez Gonzalo. El tribunal, format pels doctors Josep Ballester (Universitat de València), Teresa Ribas (Universitat Autònoma de Barcelona) i José António Brandão Carvalho (Universidade do Minho), va concedir la qualificació d’Excel•lent Cum Laude a la investigació desenvolupada per la nova doctora. La tesi va rebre també la Menció Internacional.

Enllaç a la tesi: http://roderic.uv.es/handle/10550/73062