Línies de recerca

a)  Didàctica de la llengua escrita en contextos plurilingües des de la perspectiva dels gèneres discursius (en diversos aspectes gramaticals i pragmàtics) mitjançant el disseny i la implementació de seqüències didàctiques com a dispositiu metodològic d’investigació didàctica.

En aquesta línia s’emmarquen tres projectes finançats per la Universitat de València i la Generalitat Valenciana: “Consecucions i Dificultats a l’escriptura d’una autobiografia lingüística” (ref. UV-AE-08_2442), “Anàlisi de l’escriptura d’una autobiografia lingüística i d’un text d’opinió a estudiants de diferents nivells educatius en distintes llengües” (ref. GVA / 2009/105) i “Dificultats d’escriptura amb textos argumentatius i explicatius i intervenció didàctica” (ref. UV-INV -AE11-42019. Aquesta línia de treball es desenvolupa en escriptura inicial (Santolària Orrios), a primària (en castellà-català, Espanya Palop i García Folgado i en anglés, Soler Pardo), a secundària (Abad Beltrán, Garcia Vidal i Martí Climent; també Pérez Giménez, en relació amb la llengua oral i amb els mateixos plantejaments metodològics) i a la universitat (en anglés, García Pastor i en castellà-català, Bea Reyes).

b)  Ensenyament-aprenentatge de la gramàtica

– La gramàtica en el domini de la llengua escrita: línia desenvolupada per Rodríguez Gonzalo, juntament amb el grup Greal, de la UAB, amb el qual ha participat en els projectes “L’activitat metalingüística en situacions plurilingües” (SEJ2006-10417-EDUC) i “La incidència de la reflexió sobre la llengua en la construcció de la competència escrita” (EDU2011-26039) i amb el grup de la Universitat d’Alcalà dirigit pel doctor M. Martínez, en el projecte “L’atenció a la forma lingüística a la matèria de Llengua i Literatura a Secundària” (ref. UAH2011 / HUM-005).

– Historiografia de l’ensenyament gramatical: línia desenvolupada per García Folgado en col·laboració amb investigadors de les Universitats de Còrdova, Granada, Leipzig i Buenos Aires en els projectes “CODIGRAM: La codificació gramatical de la llengua espanyola” (ref. BFF2002-00230), “ANAGRAMA: Els començaments de la moderna sintaxi: anàlisi lògica i anàlisi gramatical en l’ensenyament de l’espanyol” (ref. HUM2007-60976) i “La configuració de la gramàtica escolar argentina (1863-1922)” (ref. CONICET, PIP 11220100100218).

c)  Ensenyament-aprenentatge de la comprensió lectora en relació amb l’anàlisi de les pràctiques dels mestres novells, mitjançant enregistraments en vídeo i entrevistes de autoconfrontació.

Rodríguez Gonzalo, García Folgado, Pérez Giménez i Soler Pardo han treballat en el projecte “Anàlisi de les pràctiques dels mestres novells en relació amb el desenvolupament de la competència lectora dels alumnes en Educació primària” (ref. UV-INV-PRECOMP13- 115.492), en relació amb les investigacions desenvolupades pel grup Hiprest (Universitat de Ginebra, Universitat del País Basc-EHU i Mondragón Uniberstitatea). A aquesta línia de treball s’han incorporat recentment Espanya Palop, Bea Reyes, Garcia Vidal, García-Pastor i Martín Marchante en el projecte “La comprensió lectora i l’aprenentatge de continguts a l’aula: anàlisi de les pràctiques dels docents novells” (GV/2015/058)).

d)  Ensenyament i aprenentatge de llengües estrangeres en relació amb la competència dels estudiants de Magisteri a l’aula d’anglés com a llengua estrangera:

– L’adquisició d’aspectes gramaticals i pragmàtics: García Pastor (projecte “La competència pragmàtica contrastiva i intercultural: anàlisi i implicacions pedagògiques” -ref. R + D PB96-0773 “) i Martín Marchante.

– La traducció com a eina d’aprenentatge i ensenyament de llengües: Soler Pardo i Torralba Miralles, aquesta última en relació amb la subtitulació.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies