III Congrés Internacional sobre Ensenyament de la Gramàtica

El Grup d’Investigació sobre Ensenyament i Aprenentatge de Llengües (GREAL), el Grup d’Investigació en Ensenyament de Llengües (GIEL) i la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) tenen el plaer d’anunciar la celebració del III Congrés Internacional d’Ensenyament de la Gramàtica (Congram19), que tindrà lloc a la Universitat Autònoma de Barcelona del 23 al 25 de gener de 2019.

La recerca en ensenyament de la gramàtica constitueix un àmbit de gran riquesa i controvèrsia acadèmica. El paper de la gramàtica en l’ensenyament de llengües primeres, segones i estrangeres s’ha qüestionat repetidament en les últimes dècades, la qual cosa ha reduït en bona mesura la seva presència en l’educació lingüística, amb conseqüències al cap dels anys que poden ser qualificades de preocupants. Avui dia sabem que els coneixements gramaticals són indispensables perquè els estudiants puguin convertir la llengua en objecte de reflexió conscient, fet de gran importància per poder regular els usos comunicatius efectius en una societat altament alfabetitzada. Sabem també que aquests coneixements han de formar part de la cultura general de qualsevol ciutadà, per contribuir a l’estima per les llengües com a manifestacions diverses de la capacitat humana del llenguatge.

La recerca mostra, no obstant això, que el repertori gramatical de conceptes i procediments no s’aprèn de forma automàtica ni de forma transmissiva. Això obre un gran nombre d’interrogants, tant en llengües ambientals com estrangeres, que hem d’explorar a fons: quins continguts? Quina gradació per nivells de dificultat? Quina relació entre instrucció gramatical i nivells de desenvolupament? Quina relació entre usos lingüístics variats i conceptes gramaticals formals, semàntics i pragmàtics? Quines estratègies d’ensenyament? Quina formació inicial i permanent del professorat? Quins processos d’adaptació a les necessitats escolars de les contribucions lingüístiques? Quines línies de recerca sobre el sistema pedagògic format per contingut-ensenyament-aprenentatge? Quins camins possibles per a integrar les llengües del currículum i per potenciar la consciència lingüística en les àrees no lingüístiques? Quina relació amb la llengua escrita i l’ús lingüístic en general? I, per descomptat, com la recerca històrica contribueix a donar llum a aquestes qüestions?

Convidem a tots els investigadors interessats en aquest tema i disposats a contribuir al debat sobre els interrogants que l’ensenyament gramatical planteja a participar en el congrés que presentem.