PRIMER CONGRÉS INTERNACIONAL D’INTERACCIÓ COMUNICATIVA I ENSENYAMENT DE LLENGÜES

Cartel_Congreso 2008-castellano

PRIMER CONGRÉS INTERNACIONAL D’INTERACCIÓ COMUNICATIVA I ENSENYAMENT DE LLENGÜES

València, 18-20 de setembre de 2008

El Congrés “Interacció comunicativa i ensenyament de llengües”, organitzat pel grup GIELde la Universitat de València, amb la col·laboració del Vicerectorat d’Investigació i Política Científica en l’Escola de Magisteri de la Universitat de València, es convocà com a punt de trobada de les aportacions al voltant de l’ensenyament de les diferents llengües, i en qualsevol de les etapes de l’itinerari educatiu, amb l’objectiu d’aprofundir en les qüestions bàsiques suscitades pel desenvolupament dels postulats comunicatius i pragmàtics en l’actual context educatiu. Es van plantejar les següents àrees de treball:

– Interacció i ensenyament de llengües. La perspectiva dels gèneres discursius

– Plurilingüisme i heteroglòssia: diversitat de llengües i diversitat en la llengua

– Dissenys curriculars i Marc Comú de Referència Europeu per a les Llengües

– Didàctica integrada de les llengües

– Literacitat crítica

– Programació per tasques, projectes i seqüències didàctiques

– Interacció i ús educatiu de les TIC

Des de la perspectiva de la interacció verbal, i des de la necessitat d’adequar l’activitat docent a les exigències d’una societat multilingüe, el Congrés pretenia estimular la investigació i la innovació tot acollint les aportacions sobre l’ensenyament de les diferents llengües i en qualsevol de les etapes de l’itinerari educatiu. La seua ambició era servir de punt de trobada a les diferents tendències i inquietuds que pugnen per dilucidar tant la matèria d’estudi com la intervenció del professorat a l’aula i les formes d’aprenentatge de l’alumnat.

Davant la tendència a establir compartiments estancs entre les matèries i els continguts del currículum lingüístic, aquesta convocatòria va assumir com una de les seues metes fonamentals impulsar el desenvolupament d’una didàctica integrada que pose en relleu els aspectes comuns a l’ensenyament en el context plurilingüe del nostre sistema educatiu. Així, la intenció era concedir un lloc de privilegi a les propostes comunicatives i pragmàtiques que, des de la superació dels enfocaments limitats al codi i la norma, postulen la diversitat i l’ús com eixos de la reflexió sobre el llenguatge.

El Congrés va parar una atenció particular a les contribucions orientades a promoure una alfabetització crítica atenta no tan sols a les formes lingüístiques sinó també a la seua estreta relació amb les implicacions culturals. A més, va contemplar la programació per tasques, projectes i seqüències didàctiques, així com l’ús educatiu de les TIC, com a temes també ineludibles en una trobada de professorat en la qual la investigació s’entén com un mitjà indispensable per a avançar en la qualitat de l’ensenyament.

En el marc del Congrés va tindre lloc la celebració del simposi Metodologia d’anàlisi sobre la interacció en l’ensenyança de llengües, tercera convocatòria del Seminari ‘L’aula com a àmbit d’investigació sobre l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua’, integrat per investigadors d’universitats espanyoles i estrangeres.

Comité científic

Neil M. Mercer, University of Cambridge (United Kingdom)

Anna Camps, Universitat Autònoma de Barcelona

Joaquim Dolz, Université de Genève (Suisse)

Dora Riestra, Universidad Nacional del Comahue (Argentina)

Paulina Ribera, Universitat de València

Mateo del Pozo, Universitat de València

Manuel García, Universitat de València

Maria Dolores García Pastor, Universitat de València

Comité Organitzador:

Adela Costa, Universitat de València

Angustias Iglesias, Universitat de València

Carmen Rodríguez, Universitat de València

Pilar Garcia, Universitat de València

Cristina Fernández de Gorostiza, Universitat de València

Coordinació del simposi: Isabel Ríos (Universitat Jaume I)

Conferències:

Neil Mercer (University of Cambridge). Making the most of classroom dialogue
            http://mmedia.uv.es/fbs?cmd=view&name=nmercerb.mp4&pathext=/

Anna Camps (Universitat Autònoma de Barcelona). Hablar y reflexionar sobre la lengua. Hacia un modelo de enseñanza basado en la actividad reflexiva de colaboración

http://mmedia.uv.es/fbs?cmd=view&name=acampssclip.mp4&pathext=/

Joaquim Dolz (Université de Génève). L’objecte de l’ensenyament de la llengua a través de l’observació de l’activitat del professor.

http://mmedia.uv.es/fbs?cmd=view&name=jdolz.mp4&pathext=/

Dora Riestra (Universidad del Comahue, Argentina). Problemas de la formación docente. Revisitar las gramáticas de las lenguas en los textos

 

Taules redones:

Taula redona sobre Interacció i aprenentatge de llengües. Participants: Neil Mercer (University of Cambridge), Joaquim Dolz (Université de Genève), Marta Milian (UAB), Luisa Alvares Pereira (Univ. de Aveiro), Lino Barrio (Universidad de Valladolid). Moderador: Mateo del Pozo (Universitat de València)

http://mmedia.uv.es/fbs?cmd=view&name=interacciAiaprenentatge.mp4&pathext=/

Taula redona sobre Possibilitats d’una didàctica integrada de llengües. Participants: Oriol Guasch (UAB), Uri Ruiz Bikandi (Universidad del País Vasco), Montserrat Ferrer (Universitat Jaume I), Bieito Silva (Universidad de Santiago de Compostela). Moderadora: Carmen Rodríguez Gonzalo (Universitat de València)

http://mmedia.uv.es/fbs?cmd=view&name=dintegradall.mp4&pathext=/

Taula redona sobre Didàctica de la llengua i ciències del llenguatge. Participants: Anna Camps (UAB), Vicent Salvador (Universitat Jaume I), Dora Riestra (Universidad del Comahue), Manuel García (Universitat de València). Moderadora: Paulina Ribera (Universitat de València)

http://mmedia.uv.es/fbs?cmd=view&name=dllenguaicllenguatge.mp4&pathext=/