I Congrés Internacional sobre Ensenyament de la Gramàtica

La primera edició del Congrés Internacional sobre l’ensenyament de la gramàtica, organitzat pel grup de recerca GIEL, s’ha celebrat a la Universitat de València entre els dies 27 i 28 de febrer de 2014.

L’ensenyament de la gramàtica, com a part de l’ensenyament de la llengua i la literatura en les diferents etapes educatives, ha suscitat sempre fortes polèmiques al voltant de tres aspectes fonamentals: les finalitats, els continguts didàctics i la metodologia d’intervenció en l’aula. A partir d’aquests elements, en l’actualitat, sembla ineludible abordar la reflexió gramatical des de la perspectiva del desenvolupament de la competència metalingüística dels estudiants, així com les complexes relacions entre el saber gramatical i l’ús lingüístic, siga des del camp de les llengües primeres, segones o estrangeres. Així mateix, cal considerar aquests aspectes des de la perspectiva diacrònica, la qual ofereix una visió de l’evolució de l’ensenyament de la llengua i de la construcció de la Didàctica de la Llengua com a disciplina.

Al voltant d’aquestes qüestions, s’ha pretés que el congrés servisca de punt de trobada per a diferents línies de treball, entre d’altres: les concepcions dels alumnes sobre les diferents nocions gramaticals; la transposició didàctica dels continguts gramaticals dels manuals escolars (des d’una perspectiva sincrònica o diacrònica); els continguts ensenyats a l’aula; la relació entre la gramàtica i la composició de textos (orals o escrits) i sobre les condiciones didàctiques en què han de plantejar-se o la reflexió explícita dels estudiants sobre els continguts gramaticals orientada al desenvolupament de la seua consciència metalingüística; la relació entre els esdeveniments externs –polítics, socials i científics– i la constitució de les disciplines lingüístiques (l’evolució curricular de l’ensenyament de la gramàtica, la relació entre els currículums oficials i la configuració dels manuals escolars, etc.); els debats pedagògics sobre l’ensenyament de la llengua o la configuració de la gramàtica escolar com a gènere.

El congrés ha estat pensat per tal d’oferir un espai de presentació i de discussió d’investigacions actuals i innovadores en totes les àrees vinculades amb l’ensenyament de la gramàtica, tant en llengües primeres com segones i estrangeres, i des d’un enfocament sincrònic o diacrònic.

Enllaç al web: http://congram2014.blogspot.com/

Conferència inaugural a càrrec de la Dra. Anna Camps (GREAL – UAB), “Cap a una renovació de l’ensenyament de la gramàtica”:

Conferència de clausura a càrrec de la Dra. Brigitte Lépinette (UV), “La sintaxis en las gramáticas de francés lengua extranjera (FLE) en España al principio del siglo XIX”:

Taula de relators, a càrrec del Dr. Carsten Sinner (U. Leipzig) i la Dra. Marta Milian (GREAL – UAB):