Grammar at School: Research on Metalinguistic Activity in Language Education

S’acaba de publicar el volum Grammar at School: Research on Metalinguistic Activity in Language Education (Peter Lang 2014) coordinat per Teresa Ribas, Xavier Fontich i Oriol Guasch. Recull treballs dels membres del grup GREAL que giren al voltant de la funció del coneixement metalingüístic en l’aprenentatge de l’escriptura. Continguts: Anna Camps: Metalinguistic activity in language […]